ZpětVíte, že ...Virtuální muzeumO násKontakt
Výroční zprávy
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ZA ROK 2015

Spolek přátel města Týniště nad Orlicí v roce 2015 pokračoval v realizaci svých cílů vyplývajících ze stanov spolku a pokračoval v realizaci projektů v souladu s poskytnutými dotačními tituly. Při svých aktivitách musel spolek pracovat s nižším rozpočtem než v předchozích letech. Kromě příspěvků členů pracoval pouze s menším příspěvkem od města a od Královéhradeckého kraje.

Hlavní akcí spolku v roce 2015 byla výstava ve věži věnovaná 140 letům železniční křižovatky v Týništi nad Orlicí. Tato akce byla z hlediska návštěvnosti věže velice úspěšná a toto téma bude ve věži pokračovat do konce sezóny 2016. Výstavu zatím navštívili jak místní občané a turisté, tak i řada odborníků a železničářů. Reportáž z výstavy vysílal i Český rozhlas. Akce byla konána pod záštitou náměstka hejtmana pro dopravu Královéhradeckého kraje Ing. Karla Janečka. Se slavnostním otevřením výstavy nám již tradičně pomohly místní spolky. Slavnostního otevření se zúčastnilo cca 300 návštěvníků z řad veřejnosti. Realizaci expozice i celosezónní víkendový provoz zajistili členové spolku svépomocí, zdarma.

Na jaře spolek zorganizoval první ročník turistické akce Adlerův šmajd po okolí města s výkladem o historii. Turistickou akci s výkladem po různých trasách v okolí chceme konat každý rok. V letních měsících se u věže a ve věži konali hudební vystoupení, která mají komorní charakter, ale získali si oblibu u spoluobčanů, proto v jejich konání chceme pokračovat i v dalších letech. V letošním roce se spolek zúčastnil i gulášových slavností v Bolehošti, kde stánek kromě guláše propagoval železniční výstavu ve věži. Děvčata vyhrála v soutěži dva diplomy. Již tradičně nemohl ani v roce 2015 chybět Francouzský večer, který se letos konal 29. září 2015 v nově zrekonstruovaném Kulturním domě a byl jednou z prvních akcí konaných v tomto novém kulturním stánku.

K 28. říjnu si Spolek připravil u věže již tradičně vzpomínkovou akci k uctění vzniku republiky. Letos se netradičně o hlavní bod programu postarala skupina historického šermu Scénka.

Dále proběhly všechny tradiční akce jako noční prohlídky věže, Vánoce ve věži a další. Dále Věž byla i součástí jiných dílčích akcí.

Pro rok 2016, kdy Vodárenská věž má 90 let od svého vzniku, plánujeme, že s přispěním města dojde k rekonstrukci skleněných ciferníků, které jsou v havarijním stavu. Dále bychom rádi dokončili elektroinstalaci věže v nejvyšších patrech, které jsou v současné době bez elektřiny. Plánujeme doplnit a zkvalitnit zázemí pro návštěvníky při konání kulturních akcí a chceme postupně usilovat o zlepšení okolí věže. Poslední věcí pro rok 2016 je plán vydat druhý sborníček Spolku přátel města Týniště nad Orlicí. Sepsal Štěpán Tomašík, jednatel spolku.

• ● • ● • ● • ● • ● •
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, O.S. ZA ROK 2014

Občanské sdružení Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o.s. v roce 2014 úspěšně pokračovalo v realizaci svých cílů, vyplívajících ze stanov spolku a pokračovalo v realizaci projektů v souladu s poskytnutými dotačními tituly.

Hlavním projektem, který se Spolku v roce 2014 podařilo úspěšně zrealizovat, bylo zřízení Městské naučné stezky. Akci Spolku pomohl dofinancovat Královéhradecký kraj poskytnutou dotací. Jinak celou naučnou stezku zrealizoval Spolek svépomocí. Stezka byla slavnostně otevřena při červnovém otevření sezóny ve věži.

Spolku se podařilo dokončit rekonstrukci internetových stránek a zřídit vlastní stránku na facebooku. Pro zlepšení komunikace s veřejností byla na věži instalována nová vitrína, která nahradila předchozí poničenou vandaly.

Hlavní výstavní akce Spolku, která probíhala celou výstavní sezónu, byla v roce 2014 expozice „Výročí povýšení Týniště nad Orlicí na město.“ Realizaci expozice i celosezónní víkendový provoz zajistili členové Spolku svépomocí a zdarma.

Provoz věže byl zahájen v červnu slavnostním otevřením věže, při kterém Spolek spolupracoval s místním divadelním spolkem UFO, spolkem Ratolest, Klubem vojenské historie 1. prapor SOS a dalšími věrnými příznivci. Slavnostní otevření navštívilo cca 300 návštěvníků z řad veřejnosti.

Další akcí spolku v průběhu roku byl již tradiční Francouzský večer. V červenci přibyla nová hudební akce pod vedením MUDr. Šimka. K 28. říjnu si Spolek připravil u věže vzpomínkovou akci k uctění vzniku republiky. Věž a spolkaři se stali i součástí velké kulturní akce konané v Městském parku k výročí povýšení Týniště nad Orlicí na město. Dále proběhly všechny tradiční akce jako noční prohlídky věže, Vánoce ve věži a další. Věž byla i součástí jiných dílčích akcí, např. byly pořádány prohlídky s výkladem pro Spolek přátel Častolovic, Základní školu Lípa nad Orlicí a jiné organizace a spolky.

V letních měsících roku 2014 proběhlo také stěhování depozitáře a klubovny spolku do nových prostor. Spolek získal do užívání prostory po bývalém Městském bytovém podniku na sídlišti U Dubu. Tím spolek získal kvalitní prostory pro uložení svých sbírek a vlastní zázemí pro schůzky.

V roce 2014 pokračovala družba Spolku přátel s obcí Týniště, okres Plzeň- jih.

Pro rok 2015 Spolek plánuje zvýšení počtu kulturních akcí ve věži. Hlavní výstavní akce bude zaměřena na výročí železniční tratě procházející městem.

Sepsal Štěpán Tomašík, jednatel spolku.

• ● • ● • ● • ● • ● •
Výroční zpráva za rok 2013

Občanské sdružení Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o.s. v roce 2013 úspěšně pokračovalo v realizaci svých cílů vyplývajících ze Stanov a pokračovalo v realizaci projektů v souladu s poskytnutými dotačními tituly.

Spolek z prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem zakoupil zvukovou techniku k ozvučení kulturních akcí pořádaných ve věži a z prostředků poskytnutých DSO Poorlicko zakoupil přenosný počítač pro potřebu členů spolku. Z příspěvku poskytnutého Městem Týniště nad Orlicí, byl pronajat nebytový prostor v Lipské ulici jako depozitář a zázemí spolku.

Hlavní výstavní akce spolku, která probíhala celou výstavní sezonu, byla v roce 2013 „Historie spolků ve městě Týniště nad Orlicí“. Realizaci expozice i celosezonní víkendový provoz zajistili členové spolku svépomocí. S doplněním expozice pomohly místní spolky. Souběžně s touto výstavou probíhaly ve věži po celou letní sezonu naučné besedy podpořené Úřadem Královéhradeckého kraje.

Provoz věže byl zahájen v červnu tradiční akcí Věžení, na které spolek přátel spolupracoval s místními spolky Ratolest, SDH, Sokol, místním divadelním spolkem, ZUŠ, mažoretkami Týnkami a dalšími. Na akci spolek zajistil výstavní stánky, které využili místní podnikatelé a spolky k nabídce svých produktů a zboží. Slavnostní otevření navštívilo cca 300 návštěvníků z řad veřejnosti.

Další akcí spolku, která proběhla na podzim, byl již třetí a tradiční Francouzský večer, jehož návštěvnost docílila hranici kapacity věže. Dále se ve věži konalo několik akcí pro místní děti a také večerní prohlídky. Vánoce oslavili členové spolku veřejnou akcí ve věži, spojenou s koledami, cukrovím, punčem a ohňostrojem

Spolek obdržel diplom za 1. místo v soutěži „O nejzajímavější projekty a aktivity MAS 2008-2013“ v kategorii neziskové organizace za projekt Muzeum – památka místního významu Vodárenská věž Týniště nad Orlicí.

V roce 2013 pokračovala družba s Týništěm okres Plzeň- jih návštěvou delegace členů našeho spolku. Nadále členové spolku v souladu se Stanovami konali publikační činnost, sběratelskou činnost a vše zaměřené na historii a současnost města Týniště nad Orlicí.

 

Sepsal – Štěpán Tomašík – jednatel spolku

29.3.2014


Spolek přátel města Týniště nad Orlicí | Administrace