ZpětVíte, že ...Virtuální muzeumO násKontakt
O nás

vez.pngSpolek, založený na křtu knihy Týniště nad Orlicí – město v lesích, by rád navázal na činnost zaniklého spolku Čapkova újezdního muzea, který zde v minulosti působil. Rádi bychom pokračovali v činnosti lidí, kteří v tomto spolku pracovali a svojí publikační a sbírkovou činností se snažili probouzet u místních lidí lásku k jejich rodnému městu. I my chceme aktivním studiem minulosti a současnosti vytvořit depozitář a archív města, ze kterého budou patrny jeho tradice a historické odkazy.

Rádi bychom schraňovali pro budoucí generace písemné materiály, věcné předměty, fotodokumentaci a vše, co si zaslouží být zachováno a souvisí to s městem Týniště nad Orlicí. Chceme v našem depozitáři (prozatím virtuálním), který by měl být základem pro budoucí muzeum shromažďovat vše co se týká osobností města, podnikání ve městě, umělecké činnosti ve městě, stavebního vývoje města, přírody, sportu, železnice apod.

Rádi do svých řad přijmeme všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na badatelské činnosti v některých odvětvích města, nebo se zabývají v rámci jiné spolkové činnosti nebo své profese něčím, co by mohlo přispět k naší činnosti.


Spolek přátel města Týniště nad Orlicí | Administrace