Slavnostní zahájení sezóny 2012 ve věži fotoaparátem Štěpána Tomašíka